Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) på väg för att diskutera med sina europeiska kollegor i Bryssel. Arkivbild.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) på väg för att diskutera med sina europeiska kollegor i Bryssel. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Inför toppmötet: Sverige sågar eurons framtidsplan

Riksdagen och statsminister Fredrik Reinfeldt tror inte att större samordning av euroländernas ekonomier är rätt sätt att möta framtida kriser.

Samma dag som svenska folkets euromotstånd når nya höjder lyfter riksdagen ett varningens finger mot vad de ser som Bryssels ökade federala maktanspråk.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) anförde kritiken mot flera av förslagen i den plan om eurons framtid som lades fram av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy i förra veckan. Planen ska diskuteras av EU-ländernas stats- och regeringschef på EU-toppmötet i morgon och på fredag.

– De långtgående förslagen i slutsatserna riskerar att leda till nya problem utan att lösa dagens utmaningar, sade Fredrik Reinfeldt (M) under EU-nämndens möte i riksdagen på onsdagseftermiddagen inför toppmötet i Bryssel.

Han menar att planens förslag på en ökad samordning av euroländernas ekonomier och en gemensam eurozonsbudget i så pass olika länder som dem inom valutasamarbetet inte är ”helt länkat i verkligheten”.

Alla riksdagspartier stödde statsministerns kritik. Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, ser en dold agenda i förslagen.

– Man gömmer sig bakom krisen för att förverkliga ett federalt Europa, sade Marie Granlund som inte hellre trodde att förslagen kommer att lösa krisen.

Flera partier uttryckte oro att EU riskerar att splittras upp i euroländer och icke-euroländer. De ifrågasatte även vilken demokratisk legitimitet Herman Van Rompuys förslag har. I planen är legitimiteten knuten till Europaparlament och inte de nationella parlamenten, vilket bland annat Vänsterpartiets Lars Ohly påpekade.

Statsministern ålades av riksdagen att föra fram kritik att förslagen presenterades alltför kort tid innan toppmötet. EU-nämnden kräver också att de nationella parlamenten involveras mer när stora frågor ska diskuteras.