Nederländerna klarar inte budgetmål

Nya prognoser visar att den nederländska ekonomin krymper både i år och nästa och att landet inte klarar EU:s budgetmål.

Varken under 2013 eller 2014 kommer Nederländerna att klar EU:s regler för budgetunderskott. Det visar färska beräkningar från den nederländska centralbanken DNB.

Centralbankens prognos över tillväxten har skrivits ned i jämförelse med tidigare beräkningar. I juni spåddes en tillväxt under 2013 på 0,6 procent, denna siffra har nu blivit negativ och ekonomin tros istället krympa med 0,6 procent under nästa år.
 
Först under 2014 beräknar DNB att den nederländska ekonomin börjar växa – då med en procents ökning.

Arbetslösheten i Nederländerna tros stiga under nästa år med en procentenhet till 6,2 procent för att sedan under 2014 öka ytterligare till 6,7 procent.