Annons

Finansminister Anders Borg (M). Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige ställer sig utanför bankunionen

Eftersom det svenska inflytandet i EU:s nya bankinspektion inte kan säkras ställer Sverige sig utanför samarbetet tills vidare.

– Under den tid vi nu kan överblicka är det inte aktuellt att Sverige går med i bankunionen, säger finansminister Anders Borg (M) efter sitt möte med riksdagens EU-nämnd på tisdagen.

Anders Borg tror inte att Sverige och andra länder utanför eurozonen kommer att få igenom sina krav på likabehandling när det gäller inflytande över de betydelsefulla beslut som bankinspektionen väntas ta, inte minst i ett framtida krisläge.

– Det kommer att vara så att euroländerna har en starkare ställning för att det legalt har varit komplicerat att hitta beslutsformer som lägger detta utanför ECB-rådet, säger Anders Borg och syftar på det råd av euroländer som styr Europeiska centralbanken, ECB.

Han pekar också på att det fortfarande inte finns något skydd mot att bankproblem i andra länder kan drabba svenska skattebetalare och banker.

På onsdag träffas EU-ländernas finansministrar i Bryssel för att försöka enas om regelverket för en europeisk bankinspektion under ledning av Europeiska centralbanken. En förutsättning är dock att samtliga EU-länder, Sverige inkluderat, ger sitt godkännande att euroländerna, och de övriga EU-länder som vill delta, kan göra detta. Sverige kan säga ja till detta förutsatt att röstningsreglerna i en annan del av bankunionen som kallas Europeiska bankmyndigheten, EBA, blir acceptabla.

– Det handlar ytterst om att beslutsreglerna i EBA blir sådana att vi får en trygghet för länderna utanför [euron], att vi inte blir dominerade av [euroländerna]. I praktiken måste vi ha beslutsregler som bygger på dubbla majoriteter: en majoritet bland länderna innanför bankunionen och en majoritet bland länderna utanför bankunionen för att [EBA] ska kunna fatta beslut, säger Anders Borg.

Att Sverige med veto skulle hindra andra EU-länder att skapa en bankunion är möjligt men det är inte något som finansministern tror blir nödvändigt.

– Det är sannolikt att vi når en kompromiss om röstningsreglerna i EBA. Vi har haft bra överläggningar med andra medlemsländer, säger Anders Borg.

Vilka är fördelarna respektive nackdelarna för Sverige att stå utanför bankunionen?

– Vår bedömning är att Sverige kan stå utanför bankunionen utan att det har några avgörande betydande konsekvenser för det svenska finansiella systemet eller hushållens lånekostnader eller företagens finansieringsmöjligheter. Sedan får vi löpande bedöma hur utvecklingen ser ut och vad det får för konsekvenser, säger Borg.

Den socialdemokratiska oppositionen delar finansministerns uppfattning att Sverige i dagsläget ska stå utanför bankunionen men är kritiska till hur förhandlingarna har sköts från regeringens sida.

– Jag tror att Anders Borg är en dålig förhandlare på europeisk nivå, säger Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden.