Olika opinionsundersökningar ger olika bild av vad fransmännen anser om EU-samarbetet. Arkivbild.

Olika opinionsundersökningar ger olika bild av vad fransmännen anser om EU-samarbetet. Arkivbild.

Bild: *_*

EU-förvirran i Frankrike

Fransmännen är kluvna över sitt förhållande till EU och till hur de ställer sig till Storbritanniens medlemskap i unionen.

Frankrike och Storbritannien har länge haft ett avogt förhållande till varandra inom EU. Den franske presidenten Charles de Gaulle lämnade på sin tid vid två tillfällen veto mot att Storbritannien skulle få bli medlem av det som var EU:s föregångare.

När den brittiske premiärministern David Cameron i förra veckan ställde långtgående krav på en omförhandling av EU-medlemskapet var det åter en fransk president som ropade högst.

– Det är inte möjligt att förhandla om Europa för att genomföra denna folkomröstning, sade François Hollande som reaktion på talet.

Ingen annan EU-ledare var så uttrycklig i sin kritik mot den brittiske premiärministerns krav på att få tillbaka maktbefogenheter från Bryssel.

Bland fransmännen går dock åsikterna isär om det brittiska medlemskapet om man får tro opinionsundersökningarna. I en undersökning publicerad i söndags i Le Journal du Dimanche anser 58 procent av de tillfrågade att Storbritannien bör vara kvar i EU.

Medan den undersökning som tidningen Le Parisien publicerade visade på den motsatta åsikten. Där ville nämligen 52 procent av de tillfrågade att Storbritannien lämnar unionen. Både undersökningarna gjordes efter Camerons tal.

Opinionen i Frankrike är även motsägelsefull vad gäller det egna landets förhållande till EU. I undersökningen i Le Journal du Dimanche säger sig 62 procent vara för en ökad integration i Europa. I en annan nylig opinionsundersökning vill däremot 65 procent av fransmännen sätta stopp för att ge Bryssel fler befogenheter.

Dock anser nästan tre fjärdedelar av fransmännen att man bör behålla euron som valuta, enligt undersökningen av institutet Ipsos som återges i finska YLE.

2005 satte fransmännen stopp för den föreslagna EU-konstitutionen. Då sade 55 procent nej trots ivrigt påhejande av den borgerlige presidenten Jacques Chirac.