Europarådet: HBT-människor får det allt svårare

Europarådet kritiserar ett ryskt förslag om ”homosexuell propaganda” som ska prövas i duman. 

En grupp människorättsaktivister som protesterade mot lagförslaget attackerades i Moskva på tisdagen.

– Den här typen av aggressioner blir allt vanligare i ett antal av Europarådets medlemsländer, ofta där vissa politiker ägnar sig åt retorik mot HBT-personer och andra minoritetsgrupper, sade Håkon Haugli, rapportör för HBT-personers rättigheter i Europarådets parlamentariska församling, i ett uttalande.

– Detta lagförslag är ett försök att begränsa de grundläggande friheterna på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Jag uppmanar ryska parlamentariker att ta tillfället i akt att och stå upp för de grundläggande värdena i Europarådet: mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstat för alla, sade Håkon Haugli.