Andelen kvinnor i styrelser i europeiska bolag ökade under 2012 med 14 procent. Arkivbild.

Andelen kvinnor i styrelser i europeiska bolag ökade under 2012 med 14 procent. Arkivbild.

Fler kvinnor i bolagsstyrelser

Andelen kvinnor i europeiska bolagsstyrelser ökar men de ligger fortfarande långt under kommissionens 40-procentsmål.

Under 2012 ökande andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i de största europeiska företagen med två procentenheter. I dag är 16 procent av ledamöterna kvinnor, visar statistik från EU-kommissionen från fredagen.

Siffran är dock fortfarande långt ifrån det mål på 40 procent som EU-kommissionen vill sätta till år 2020.

Trenden är att andelen kvinnor ökar, om än långsamt. 2003, det första året som kommissionen förde statistik över könsfördelningen, var endast nio procent kvinnor i de största företagens styrelser. Den största ökningen har skett under de senaste två åren.

Inget EU-land når i dag upp till kommissionens mål. Högst andel kvinnor i bolagsstyrelser har Finland (29 %), Lettland (28 %) och Sverige (26 %). I Norge är andelen däremot 44 procent.

Inte heller EU:s egna institutioner når upp till målet, även om de ligger bättre till än storföretagen. I EU:s byråer är knappt 30 procent kvinnor i de högsta beslutande organen. Bland de högsta cheferna i kommissionen är 17 procent kvinnor medan beslutandenivån snäppet under består av 29 procent kvinnor.

De sämsta europeiska institutionerna vad gäller fördelning av män och kvinnor är de som sysslar med finansiella frågor. I Europeiska centralbankens råd sitter inga kvinnor. I Europeiska investeringsbanken, EIB, är sju procent i det högsta beslutande organet kvinnor – i Europeiska investeringsfonden 14 procent.

I medlemsländerna får Sverige topplacering i flera kategorier. Den svenska regeringen är den enda i EU där det finns fler kvinnliga ministrar än män, 54 procent. Även fördelningen i riksdagen är jämlikast av alla nationella parlament i EU, 44 procent av ledamöterna är kvinnor.