Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige vägrar EU-kommissionen ansvarsfrihet

För andra året i rad kommer Sverige att rösta nej till rekommendationen att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för hur EU-budget sköts.

Riksdagens EU-nämnd beslutade på fredagsmorgon på regeringens förslag att säga nej till att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för EU-budgeten 2011.

 – Det finns betydande brister som inte har förbättrats sedan förra året då vi också röstade nej. Vi tycker inte att kommissionen har lagt något brett program för att förbättra det och sammantaget landar vi i slutsatsen att vi kommer att rösta nej, säger finansminister Anders Borg (M) till Europaportalen.

I tisdags meddelade svenska ekonomistyrningsverket att även Sverige missköter sin EU-pengar. En första uppskattning visar  att svenska myndigheter felaktigt utbetalat 190 miljoner kronor i EU-medel. Sverige är alltså en del av problemet som man skyller EU-kommissionen för.

– Det är väldigt bra att vi har den här strikta ordningen i Sverige att vi går igenom vår egen redovisning. Då hittar man fel och då ska vi åtgärda dem. Jag tror inte att Sverige är huvudproblemet här utan att vi sköter det relativt väl. Men naturligtvis ska vi skärpa upp våra egna kontrollsystem, säger Anders Borg.