Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige bäst på innovation i EU

För femte året i rad rankas Sverige som det mest innovativa landet i EU. Samtidigt ökar klyftorna mellan de sämsta och bästa i klassen.

På den skala från 0 till 1 som används för att mäta innovation – ett mått på bland annat företagsklimat, investeringar i forskning och patent – hamnar Sverige som bästa EU-land på 0,747. Det visar EU-kommissionens årliga resultattavla över graden av innovation i unionen under 2012. 

Men samtidigt ökar klyftorna mellan de innovativare och mindre innovativa medlemsländerna.

 

– Detta gör det möjligt för oss att bedöma den effekt som krisen haft på forskning och innovation i EU. Tyvärr är resultaten inte bra, sade EU:s näringslivskommissionär Antonio Tajani på tisdagen i samband med att rapporten presenterades.

 

Vissa EU-länder som Polen och Bulgarien har de senaste fem åren inte utvecklats alls på detta områden. I Grekland och Rumänien har till och med graden av innovation minskat sedan 2008. I jämförelse med 2010 har länder som Tjeckien, Ungern, Malta och Storbritannien också gått bakåt.

 

Men trots att innovationsgraden i EU som helhet har ökat ligger unionen efter länder som Schweiz, USA, Japan och Sydkorea.

 

EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn underströk vikten av att medlemsländerna satsar på forskning och innovation trots den ekonomiska krisen. För under 2011 minskade de totala investeringarna inom dessa områden i EU.

 

Som förebild pekade hon på Finland som i början av 90-talet, när landet hade enorma ekonomiska svårigheter, ändå satsade på forskning och utbildning.

 

– Regeringen tog ett beslut att skära i alla offentliga utgifter förutom forskning och innovation och det betalade sig nu när vi ser dem i toppen av listan, sade Máire Geoghegan-Quinn.

 

Enligt unionens mål för 2020 ska alla länder satsa minst tre procent av bruttonationalprodukten på forskning och utbildning. Ett mål som i dag bara Sverige uppnår.
--

Förändring i innovationsgraden i procent mellan 2008 och 2012.