Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sveriges plats i EU-domstolen slutligen tillsatt

Sveriges första domarkandidat till EU-domstolen underkändes, men under onsdagen accepterade EU:s länder kandidat nummer två, Carl Wetter.

Advokaten Carl Wetter har utsetts till domare vid EU-domstolens tribunal i Luxemburg. Han är delägare i advokatfirman Vinge sedan 1983 med specialisering på EU och konkurrensrätt och han har under många år arbetat på Vinges Brysselkontor.

Sveriges första nominering, Stefan Strömberg, klarade inte lämplighetsprövningen som alla kandidater måste genomgå. Den förre rikspolischefen och domaren ansågs bland annat ha ”bristande kunskaper om unionsrätt”.

Carl Wetter kommer att börja sitt nya jobb i Luxemburg senare i mars.

EU-domstolens tribunal dömer i mål som rör enskilda personer och företag.