Hoppa till artikelns andra spalt.

Drastisk ökning av misstron till EU

Andelen av befolkningen i de sex största medlemsländerna som inte litar på EU har nästan fördubblats sedan finanskrisen började.

Den största ökningen, mer än en tredubbling, av misstron mellan 2007 och 2012 skedde i Spanien. Näst störst ökning, en fördubbling, skedde i Polen där den ekonomiska krisen inte slagit lika hårt som i andra medlemsländer. Både Spanien och Polen har tidigare räknats till några av de mest EU-positiva länderna i unionen. 

Andelen medborgare som misstror EU är i majoritet samtliga av de sex största medlemsländer förutom Polen där denna grupp uppgår till 42 procent.

Annons

Det visar siffror från EU:s opinionsundersökningsinstitut Eurobarometern som sammanställts av tankesmedjan ECFR och återges i brittiska The Guardian.

– Skadan är så djupgående att det inte spelar någon roll huruvida man kommer från ett krislånsgivar- eller tagande land, från ett land som vill vara med i valutasamarbetet eller Storbritannien: alla har det sämre, sade José Ignacio Torreblanca, chef för ECFR:s Madridkontor.

– Medborgarna anser nu att deras nationella demokrati undergrävs av det sätt som eurokrisen sköts, sade José Ignacio Torreblanca,

Tillsammans utgör medborgarna i de sex länderna mer än två tredjedelar av EU:s befolkning.