Det är inte första gången EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ryter till mot Ungern. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU pressar Ungern: Ändra lagarna

I ett argt brev till den ungerske premiärministern Viktor Orbán kräver EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att regeringen ser över de senaste tilläggen till författningen.

EU-kommissionen undersöker huruvida ett kontroversiellt tillägg till landets författning strider mot EU-lagar. I ett brev till ungerske premiärministern Viktor Orbán skrev kommissionsordförande José Manuel Barroso på fredagen att kommissionen kommer ta de nödvändiga stegen för att inleda ett så kallat överträdelseförfarande.

– Jag vädjar å det bestämdaste till dig och din regering att ta itu med dessa frågor och att hantera dem på ett bestämt och tydligt sätt. Detta är utan tvekan i både Ungerns och EU:s största intresse, sade José Manuel Barroso.

EU-kommissionen pekar ut tre problem med den ungerska författningsändringen: Att eventuella bötesbelopp som Ungern ådrar sig i EU-domstolen kan göras om till en skatt för medborgarna istället för att direkt tas från statskassan, ökade befogenheter till chefen för den nationella byrån för rättsväsendet att tilldela ärenden till vilken domstol denne vill utan motivering och slutligen begränsningar politisk reklam i media.

Premiärministern Viktor Orbán svarade senare samma dag i ett brev att hans regering till fullo kommer att samarbeta för att ta itu med frågor som kommissionen belyser.

– Jag är fullt uppmärksam på de punkter du tar upp och vill informera dig att jag redan har startat det nödvändiga rättsliga åtgärderna för att följa upp dem, sade Viktor Orbán.

Den 15-16 maj presenterar Venedigkommissionen, ett rådgivande organ till Europarådet som bistår central- och östereuropeiska länder med expertis i statsrätt, sin utvärdering av det ungerska tillägget till författningen.

I början av mars skickade utrikesministrarna från Tyskland, Danmark, Finland och Nederländerna ett brev till kommissionens ordförande Barroso där de efterlyser hårdare sanktioner mot länder som bryter mot de demokratiska värderingarna i Europa.