Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny tankesmedja vill vitalisera svensk EU-debatt

Flera kända euromotståndare finns med i en nybildad svensk tankesmedja som med rapporter och opinionsundersökningar vill genomlysa olika EU-frågor.

Fram till EU-valet planerar den nybildade tankesmedja Forum för EU-debatt ta fram nio rapporter i olika EU-frågor för offentlig debatt. De ska även publicera opinionsundersökningar. 

I er programförklaring säger ni nej till ökad överstatlighet och nej till skapandet av en EU-stat. Varför det? 

– Vi vill ha ett EU där nationalstaterna samarbetar enligt subsidiaritetsprincipen. På vissa områden accepterar vi viss överstatlighet där det så krävs men inte på andra områden där beslut bästa fattas på lägre nivåer, säger Eva Nisser styrelseledamot i tankesmedjan till Europaportalen. 

Kan man utgå från att det finns ett motstånd till svenskt euromedlemskap hos er? 

– Jag vet inte om man kan svara ja eller nej på den frågan. Det finns en skepsis. Däremot finns inget som säger hur det kan se ut i framtiden. När det gäller optimala valutaområden finns det inga ekonomer som säger att det vore dumt. Men när det gäller ickeoptimala valutaområden är det direkt oklokt, säger Eva Nisser. 

I nästa vecka håller Forum för EU-debatt sin första offentliga debatt i Stockholm om den aktuella politiska och ekonomiska situationen i EU. Bland debattörerna märks journalisten Lotta Gröning, statsvetaren Sverker Gustafsson, finansmannen Sven Hagströmer, nationalekonomen Assar Lindbeck, Svenska Dagbladets politiske chefredaktör  PJ Anders Linder och Annika Ström Melin, ledarskribent på Dagens Nyheter. 

Forum för EU-debatt är jämte statliga Sieps de enda tankesmedjorna i Sverige med fokus på Europa.