Samtal på EU-toppmöte i mars mellan Frankrikes president Francois Hollande, Bulgariens president Rosen Plevneliev och den irländske premiärministern Enda Kenny. I bakgrunden utanför samtalet Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk pessimism om EU:s framtid

I sju undersökta europeiska länder ökar andelen som ser negativt på EU:s framtid. Svenskar tvivlar mest på sitt lands inflytande i europeiska frågor.
 

Fransmän och svenskar ser mest negativt på EU:s framtid. Det framgår av en opinionsundersökning från YouGov som genomfördes i månadsskiftet mars/april.

I undersökningen ingår Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I alla dessa länder har pessimismen om EU:s framtid ökat sedan årsskiftet.

Andelen svenskar som betvivlar EU:s framtidsutsikter har i år vuxit markant, från 55 procent i januari till 68 procent i mars.

Vad beror den ökade svenska pessimismen på?

– Om man ska spekulera så kan det här vara en effekt av att hanteringen av Cypern har gjort människorna än mer skeptiska till EU:s framtid. På lite längre sikt kan man tydligt se att stödet för EU i Sverige gått ner sedan Greklandskrisen började men det gäller inte bara i Sverige. EU har inte längre starkast stöd i Sydeuropa utan i Östeuropa, säger professor Sören Holmberg, statsvetare på Göteborgs universitet till Europaportalen.

Annons

Hos de ekonomiskt kristyngda fransmännen anger 70 procent att de har negativ syn på unionens framtid. Motsvarande inställning i Tyskland stöd av 55 procent av befolkningen.

– Det är med stor sannolikhet ett problem för EU att två av unionens största och mest inflytelserika länder har en befolkning som spår så olika om framtiden, säger Stina Morian, opinionsanalytiker YouGov.  

En annan fråga som YouGov ställde är hur inflytelserikt man anser sitt land vara i Europa. Här representeras ytterkanterna av Sverige och Tyskland. Av svenskarna var det bara 17 procent som ansåg att det egna landet var inflytelserikt i europeiska frågor medan motsvarande andelen tyskar var 63 procent. Det sistnämnda kan jämföras med EU:s andra ledande medlemsland Frankrike där andelen var 35 procent, näst högst i undersökningen.

– Intressant är att de två länderna som uppfattar sig ha mest inflytande har så diametralt olika syn på EU:s framtid. Tyskland med självförtroende och Frankrike med litet, säger Stina Morian.

Undersökningen har genomförts av opinionsinstitutet YouGov. Under perioden 21 mars – 4 april 2013 har sammanlagt 7756 riksrepresentativa onlineintervjuer genomförts med kvinnor och män 18 år och äldre.