Alla EU-länder säkras fortsatt "egen" kommissionär

EU:s stats- och regeringschefer låter kommissionen fortsätta växa trots Lissabonfördraget.

På onsdagens EU-toppmöte väntas stats och regeringscheferna åberopa en undantagsklausul i Lissabonfördraget så att alla medlemsländer även i fortsättningen ska få ha varsin kommissionär. Närmast i kö står Kroatien som blir EU:s 28 medlemsstat första juli.

– Det är ju en kompromiss vi har efter det irländska nejet att vi förblir kvar med varsin kommissionär. Jag har som utgångspunkt att det kommer att fortsätta gälla, sade Fredrik Reinfeldt och syftade på det krav som Irland ställde efter folkomröstningen 2008 om Lissabonfördraget för att försäkra sig om att som ett mindre medlemsland alltid får en kommissionär.

EU-kommissionen är EU:s verkställande organ och brukar jämföras med ett lands regering. Den främsta uppgiften för kommissionen är att bevaka EU:s gemensamma intressen och att föreslå nya lagar och bestämmelser. Även om kommissionärerna formellt inte företräder sina respektive hemländer ses det som en politisk fördel för ett medlemsland att kunna utse en "egen" kommissionärsledamot.