Hoppa till artikelns andra spalt.

Genombrott i förhandlingar om EU-budgeten

Framsteg i diskussionerna mellan EU-parlamentet och medlemsländerna om tilläggsbudgeten för 2013 öppnar för att inleda förhandlingarna om unionens långtidsbudget.

De tre förhandlingsparterna EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen enades på måndagen om att föra parallella förhandlingar om EU:s långtidsbudget för åren 2014-2020 och tilläggsbudgeten för 2013.

Kommissionen har begärt en tilläggsbudget på motsvarande 94,7 miljarder kronor som fattas i EU-budgeten för i år. En stor del av pengarna ska användas till att betala för innestående räkningar från 2012.

EU-parlamentet har tidigare krävt en överenskommelse om tilläggsbudgeten innan förhandlingarna om långtidsbudgeten kan inledas.

Det roterande irländska ordförandeskapet, som företräder medlemsländerna i förhandlingarna, har föreslagit en första utbetalning på motsvarande 62,2 miljarder kronor. På tisdag i nästa vecka ska medlemsländernas finansministrar ta ställning i frågan.