Den franska handelsministern Nicole Bricq diskuterar med EU:s handelskommissionär Karel De Gucht.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fransk seger: Kulturellt undantag i frihandelsförhandlingar

Kommissionen har fått klartecken att inleda förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal med USA som ska ge 1000 miljarder kronor till den europeiska ekonomin.

Sent på fredagskvällen enades EU-ländernas handelsministrar om ett mandat till EU-kommissionen när denna ska inleda förhandlingar med USA om ett frihandelsavtal. Frankrike fick genom sin vilja om att ett ”kulturellt undantag” skrivs in som skyddar europeisk film, tv och onlinemedia.

– Vi har avslutat förhandlingarna som var svåra. Vi har i slutändan fått ett bra resultat. Texten säger att allt som rör audiovideo är undantaget ur mandatet, sade Frankrikes handelsminister Nicole Bricq efter de utdragna förhandlingarna.

Frankrike fick i maj stöd av kulturministrarna från 13 medlemsländer för det kulturella undantaget.

– Jag kan leva med detta, sade EU:s handelskommissionär Karel De Gucht som tillade att kommissionen senare dock kan be medlemsländerna om ett mer omfattande mandat.

– Om det behövs, om vi bedömer det nyttigt, kommer vi tillbaka till ministerrådet med ett krav på ytterligare förhandlingsmandat i denna fråga, sade Karel De Gucht.

Annons

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso välkomnade mandatet men är inte nöjd med den franska inställningen.

– Det är del av antiglobaliseringsagendan som jag anser vara helt reaktionär, sade José Manuel Barroso i en intervju med International Harald Tribune på söndagen.

Enligt en studie från statliga Kommerskollegium skulle handelsutbytet mellan EU och USA öka med upp till 20 procent åt båda hållen om ett frihandelsavtal kom på plats.

Kommissionen beräknar att frihandelsavtalet kan bidra med drygt 1000 miljarder kronor årligen till den europeiska ekonomin. För amerikansk del beräknar kommissionen en vinst på drygt 800 miljarder kronor.

Men tyska forskningsinstitutet CESifo räknar med att USA:s ekonomi i längden kommer att växa med 13,4 procent tack vare ett frihandelsavtal med EU. För EU:s del beräknas motsvarande siffra bli mellan 2,6 och 9,7 procent för respektive medlemsland.

Frihandelsavtalet väntas ta ett par år att förhandla klart.