Hoppa till artikelns andra spalt.

Ingen granskning av kritiserat Ungern

Europarådets parlamentariska församling har beslutat att inte inleda någon granskning av Ungern, men uttrycker ”allvarlig och ihållande oro” om huruvida landet följer Europarådets regler.

Den parlamentariska församlingen, som består av representanter från Europarådets 47 medlemsländer, kommer dock att ”följa utvecklingen noga” i Ungern som fått skarp kritik från flera internationella organisationer för underminering av demokratin.

I tio av Europarådets medlemsländer pågår för närvarande granskningar (Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien Hercegovina, Georgien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina).

Granskningarna innebär regelbundna besök i länderna där situationen utvärderas och dialoger med berörda parter – myndigheter, politiker, domstolsväsen och civilsamhället – förs.