Svenska utvisningar strider inte mot de mänskliga rättigheterna

Utvisningar av åtta asylsökande från Sverige till Irak strider inte mot de mänskliga rättigheterna. Det beslutande Europadomstolen i Strasbourg på torsdagen.

Med fem röster mot två beslutade domstolen att åtta klagande personernas utvisning från Sverige till Irak inte är i strid med artikel 2 (rätten till liv) eller artikel 3 (förbud mot omänsklig och förnedrande behandling) i den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Några av de klagande hävdade att de riskerar att utsättas för hedersbrott i norra Irak, i andra fall fanns risk för förföljelse eftersom de tillhör den kristna minoriteten i landet.
 
Domstolen motiverar beslutet i samtliga fall att de som Sverige vill utvisa skulle kunna flytta till andra och säkrare regioner i landet än därifrån de kommer.