Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska utvisningar strider inte mot de mänskliga rättigheterna

Utvisningar av åtta asylsökande från Sverige till Irak strider inte mot de mänskliga rättigheterna. Det beslutande Europadomstolen i Strasbourg på torsdagen.

Med fem röster mot två beslutade domstolen att åtta klagande personernas utvisning från Sverige till Irak inte är i strid med artikel 2 (rätten till liv) eller artikel 3 (förbud mot omänsklig och förnedrande behandling) i den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Några av de klagande hävdade att de riskerar att utsättas för hedersbrott i norra Irak, i andra fall fanns risk för förföljelse eftersom de tillhör den kristna minoriteten i landet.
 
Domstolen motiverar beslutet i samtliga fall att de som Sverige vill utvisa skulle kunna flytta till andra och säkrare regioner i landet än därifrån de kommer.