Annons

Tillsammans står Visa och Mastercard för ungefär 95 procent av värdet på alla kortbetalningar i EU.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen vill strypa kortavgifter

EU-kommissionen menar att det är för dyrt att betala med plastkort och vill införa ett avgiftstak. Handel- och konsumentföreträdare välkomnar förslaget men kortföretagen rasar.

I två nya förslag vill EU-kommissionen göra kortbetalningar billigare, öppnare och samtidigt öka konkurrensen mellan olika betalningssätt. Det mest kontroversiella förslaget är att införa ett tak för den avgift som tas ut när man betalar med plastkort.

– Med säkerhet kommer EU-medborgarna dra fördel inte bara av lägre avgifter när de betalar med betal- eller kreditkort utan även från konkurrensen mellan olika betalsystem, sade EU:s konkurrenskommissionär Joaquín Almunia när han tillsammans med Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för inre marknaden, på onsdagen presenterade förslagen.

I dag skiljer sig den så kallade förmedlingsavgiften åt mellan medlemsländerna. I Sverige, det EU-land där flest kortbetalningar görs per invånare, rör den sig mellan 0,2 till nästan en procent beroende på betalkort. Kommissionen, som menar att det rör sig om en konkurrenshämmande och dold pålaga, vill begränsa avgiften genom att sätta ett tak på 0,2 procent av värdet på det man betalar med sitt betalkort och 0,3 procent för kreditkort.

Sammanlagt beräknas det innebär en besparing på motsvarande drygt 50 miljarder kronor årligen för handeln som välkomnar förslagen.

– Dessa förslag är ett mycket viktigt steg för att få konkurrens och öppenhet i hur betalningar görs och betalas för, sade Christian Verschueren, generaldirektör för Eurocommerce, en paraplyorganisation för europeiska handlare, i ett uttalande och får medhåll från konsumentorganisationen Beuc.

– Förmedlingsavgifter är en bekväm inkomstkälla för banker och kortföretag. Men de förhindrar nya aktörer som erbjuder billigare och säkrare lösningar att komma in på marknaden, sade organisationens generaldirektör Monique Goyens i en kommentar.

Men de två kortföretag som tillsammans dominerar marknaden i EU, Visa och Mastercard, menar att detta innebär att användningen av betalkort kommer att minska och att kostnaderna i slutänden i alla fall kommer att hamna hos konsumenten.

– Det finns få bevis som stödjer påståendet att dessa förslag är till fördel för konsumenter, sade Peter Ayliffe, chef för Visa Europe.

Michel Barnier slog dock häftigt ifrån sig kritiken och kallade lobbyingen från Visa och framför allt Mastercard för en ”vanvettig kampanj”.

– Gud vet att jag inte sett så mycket lobbying de senaste två, tre år en, sade Michel Barnier som lyfte fram Australien och USA som exempel på länder där reglering av förmedlingsavgifter inte har resulterat i högre priser.

Han pekade också på att kortbetalningar är vanligare i de länder där förmedlingsavgifter är lägre.

I förslaget ska det också bli förbjudet att ta ut extraavgifter när man betalar med sitt plastkort, något som är vanligt bland annat när man köper sin flygbiljett på nätet. Kommissionen beräknar att detta kommer att spara konsumenterna motsvarande nästan 6,3 miljarder kronor årligen. Dock gäller inte förbjudet alla betal- och kreditkort utan bara sådan där förmedlingsavgifter förekommer.

Det ena förslaget är en uppdatering av EU:s tidigare betaltjänstdirektiv från 2007 och gör att tidigare utesluta betalningssätt, bland annat via mobilen, omfattas av EU-regler. Konsumenterna ska dessutom bara behöva står för upp till 50 euro om dennes kort utsätts för bedrägeri. Tidigare var taket 150 euro.

De två förslagen går nu till EU-parlamentet och medlemsländerna som måste komma överens innan de kan bli verklighet.