Antalet registrerade brott i EU-länderna minskade med tio procent mellan 2005 och 2010. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Antalet registrerade brott minskar i EU-länder

Som en allmän trend minskar antalet brott i EU-länderna. En kraftig minskning i England och Wales påverkar statistiken. 

Antalet brott som registrerats i EU-länderna sedan 2005 har minskat med tio procent. Variationerna mellan EU-länderna är dock stora. I tolv länder ökade antalet registrerade brott medan de minskade i 13 länder. Störst var minskningen i Malta (28 %), Grekland (27 %) och England inklusive Wales (25 %). Minskad brottslighet i England och Wales är en viktigt förklaring till att antalet brott i genomsnitt blivit färre inom EU. Det framgår av en sammanställning som EU:s statistikbyrå Eurostat gjort.

Med drygt tio procent fler registrerade brott mellan 2005 och 2010 tillhör Sverige de EU-länder som går emot trenden av minskad brottslighet i EU. Under samma perioden ökade antalet brott i Danmark med nio procent medan de minskade något i Finland.

Antalet registrerade mord minskade mellan 2005 och 2010 i de flesta länder  utom Danmark, Grekland och Malta där utvecklingen gått åt andra hållet. Flest mord räknat per hundratusen invånare begås i Litauen, Estland och Finland.

Brottsmängden kopplade till narkotikahandeln har varit relativt oförändrad sedan 2005. I Sverige registrerades över tiotusen narkotikabrott 2010 vilket är mer än en fördubbling på fem år. Efter Luxemburg är det den största ökningen i EU.

Inbrott i privathem tycks fortsätta att öka och värst är det i Grekland som registrerat en fördubbling sedan 2005. I Sverige, Danmark och Finland ökade brottstypen medan de minskade i bland annat Polen och Österrike.

Enligt Eurostat har antalet fordonsstölder minskat avsevärt sedan 2007 mycket beroende på bättre stöldskydd. Nedgången i EU är 23 procent på tre år och i Sverige har antalet registrerade fordonsstölder minskat med 28 procent.  

Eurostat betonar att brottsstatistiken bara omfattar brott som registrerats av  EU-ländernas polismyndigheter. Sammanställningen gör inga anspråk på att beskriva all brottslighet i Europa: vissa brott anmäls inte, och vissa förändringar kan bero på polisens prioriteringar. Det kan även finnas nationella olikheter i hur brotten registreras. Statistiken är endast till för att se de övergripande trenderna.