Sverige åtta i att följa EU-lag

De tre baltländerna är bäst på att tillämpa EU-lag. I botten återfinns Belgien och Italien.

I slutet av 2012 var 99 så kallade överträdelseförfaranden öppnade mot Italien – flest av EU-länderna. EU-kommissionen startar ett sådant förfarande när den anser att ett medlemsland inte korrekt tillämpat EU-lag. Det visar kommissionens årliga rapport om EU-rättens tillämpning.

Sverige med sina 36 förfaranden hamnade på en åttondeplats.

Minst antal överträdelseförfaranden vid årsskiftet hade Lettland mot sig: 20. Sammanlagt var 1343 förfaranden öppna under slutet av 2012, vilket är en minskning med en fjärdedel i jämförelse med 2011.

Annons

Generellt är små medlemsländer bättre på att tillämpa EU-lag än stora, förutom Belgien.

Vanligast är förfaranden inom miljö-, transport, skatte- och inre marknadsfrågor.