Hoppa till artikelns andra spalt.

Turkiet och EU åter vid förhandlingsbordet

EU har formellt beslutat att öppna ett nytt kapitel med Turkiet och återupptar medlemsförhandlingarna.

EU-ministrarna beslutade på tisdagen att öppna ytterligare ett förhandlingskapitel med Turkiet efter att medlemskapsförhandlingarna legat på is i tre år.

– 28 medlemsstater är nu för att man ska öppna kapitel 22 och det tror vi från svensk sida är väldigt positivt. Ska man kunna trycka på Turkiet med reformer för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstaten och minoriteter är det här den enda vägen att gå, sade svenska EU-ministern Birgitta Ohlsson (FP) i samband med tisdagens beslut.

Kapitel 22 som handlar om regionalpolitik kan öppnas efter att Tyskland dragit tillbaka sin tidigare invändning.

Sedan medlemskapsförhandlingarna med kandidatlandet Turkiet inleddes 2005 har 14 av de sammanlagt 35 kapitlen öppnats men bara ett avklarats och lagts till handlingarna, kapitel 25 om vetenskap och forskning.