EU-parlamentet ger efter nästan tio månaders budgetstrid med medlemsländerna tummen upp till unionens sjuårsbudget.

EU-parlamentet ger efter nästan tio månaders budgetstrid med medlemsländerna tummen upp till unionens sjuårsbudget.

Bild: Europaparlamentet

Efter lång strid: EU:s långtidsbudget godkänd

Efter nästan ett helt år av budgetbråk har EU-parlamentet slutligen godkänt unionens långtidsbudget.

Med röstsiffrorna 537 för, 126 mot och 19 som avstod gav EU-parlamentet på tisdagen den slutliga tummen upp för unionens långtidsbudget för 2014 till 2020.  

– Parlamentet har tagit sitt ansvar genom att acceptera en lägre budget, sade Alain Lamassoure, EU-parlamentets huvudförhandlare i frågan och ordförande för budgetutskottet.

Medlemsländerna enades om sin ståndpunkt i februari inför förhandlingarna med EU-parlamentet. Därefter har de båda parterna haft svårt att komma överens.

Åtagandetaken på budgeten uppgår till 960 miljarder euro, motsvarande 8600 miljarder kronor.

EU-parlamentet fick bland annat genom krav på större möjlighet att flytta pengar mellan olika poster och år i budgeten och en ny arbetsgrupp som ska titta på möjligheterna att EU kan få en egen budget, genom så kallade egna medel, och inte helt behöva förlita sig på medlemsländerna.

Medlemsländerna ska även skjuta till pengar, motsvarade 35 miljarder kronor, för att täppa till hål i årets budget som till stor del uppstått på grund av dålig koordinering i EU-länderna. Sjuårsbudgeten ska dessutom genomgå en halvtidsöversikt 2016.

En kompromiss om nästa års EU-budget förhandlades fram i förra veckan vilket öppnade för att även långtidsbudgetens skulle få tummen upp.

EU-parlamentet sköt upp den planerade omröstningen i oktober med motiveringen att medlemsländerna inte levt upp till sina löften om att betala utstående fakturor.

Godkännandet innebär att även en rad andra EU-program nu kan spikas.

Parlamentets gröna grupp röstade dock mot eftersom de anser att ”det slutliga resultatet innehåller i stort sett meningslösa kompromisser om viktiga kvarvarande frågor”.

På onsdag väntas EU-parlamentet även godkänna budgeten för nästa 2014. 

Den andra december väntas medlemsländerna ge sitt formella godkännande av långtidsbudgeten.