Europarådet vill införa en uppförandekod för svenska riksdagsledamöter. Arkivbild.

Bild: Melker Dahlstrand

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europarådet ger Sverige anvisningar om korruption

Trots att Sverige anses vara ett av de korruptionsfriaste länderna i världen menar Europarådet att mer bör göras.

Europarådet radar i en ny rapport upp en rad åtgärder som man önskar att Sverige genomför för att motverka korruption.

Bland annat uppmanas Sverige att införa en uppförandekod för riksdagsledamöter. Dessutom föreslås bättre och tydligare regler för intressekonflikter, gåvor och deklaration av tillgångar.

Europarådet vill även att domare ska få vägledning om etik och att förebygga korruption och intressekonflikter. Nämndemännens oberoende ska garanteras genom att införa bakgrundkontroller och träning i att bekämpa korruption.

Medvetenheten om riskerna med korruption ska enligt Europarådet ha växt i Sverige men menar att denna bör förstärkas ytterligare.

Europarådet slår dock fast att Sverige redan är ett av de minst korrumperade länderna och att de åtgärder för att förhindra korruption bland politiker, domare och åklagare som finns ”verkar vara ganska effektiva i praktiken”.

”Det finns en etablerad kultur av öppenhet och tilltillgänglig information som tillhandahåller allmänheten och media med möjligheter att hålla koll på offentlig verksamhet”, heter det i rapporten som publicerades av Europarådets grupp av stater mot korruption på tisdagen.

I slutet av april 2015 ska svenska myndigheter återrapportera till Europarådet om de åtgärder som då genomförts.

Enligt korruptionsgranskaren Transparency Internationals index var Sverige under 2012 efter Danmark, Finland och Nya Zeeland det minst korrumperade landet i världen.