Hög arbetslöshet pressar ner franskt kreditbetyg

Kreditvärderaren Standard & Poor’s har för andra gången på mindre än två år sänkt Frankrikes kreditbetyg.

Det nya betyget är AA och utsikterna är stabila. Den senaste sänkningen gjordes i februari 2012. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s motiverar nedgraderingen med att den höga arbetslösheten gör det svårt för regeringen att genomföra ekonomiska reformer för att få landet på fötter.

Ett lägre kreditbetyg kan få till följd att det blir dyrare för landet att låna pengar på den internationella lånemarknaden. Räntan på franska tioåriga statsobligationer steg efter beskedet från 2,158 till 2,389 procent.

I juli nedgraderade kreditvärderaren Fitch det franska kreditbetyget till AA+.