Hoppa till artikelns andra spalt.

Borg optimistisk om bankkompromiss

Finansminister Anders Borg tror på en kompromiss om en viktig del i EU:s bankunion men oroas för att den riskerar att inte få avsedd effekt.

Efter tecken på att Tyskland gett efter på vissa av sina krav ser en kompromiss om bankunionens krislösningsmekanism, som ska handlar om hur vacklande banker ska tas om hand, ut att närma sig.

– Jag tror att vi i dag talar om en bredare politisk överenskommelse sedan får vi förmodligen komma tillbaka med ytterligare en lång förhandling om alla lagtexter, sade finansminister Anders Borg (M) på väg in för att diskutera frågan med sina kollegor i Bryssel på tisdagen.

Krislösningsmekanism har diskuterats länge på grund av det hårda tyska motståndet mot att bland annat EU-kommissionen ska få avgöra huruvida en bank ska avvecklas eller ej. Men även om en kompromiss nås oroas Borg för att den inte kommer att inge förtroende på den finansiella marknaden, ett av dess huvudsyften.

– Det finns allvarliga risker att en otillfredsställande lösning inte ger det förtroende som krävs för en återhämning, sade Anders Borg.

För Sverige, som i dagsläget inte har för avsikt att gå med i bankunionen, har Anders Borg ställt upp en rad krav.

– Våra centrala utgångspunkter är att vi ska ha likabehandling och att alla länder ska omfattas av statsstödsregler och att vi inte ska behöva betala för [andra länders bankers] eventuella misstag, sade Anders Borg som tillade att han trodde att Sverige kommer få gehör för.

Den första delen av bankunionen, hur bankerna ska övervakas, har redan fått grönt ljus av medlemsländerna.