EU:s konkurrenskommissionär delar ut de högsta böterna för brott mot EU:s antitrustregler.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Storbanker får rekordböter av EU

EU-kommissionen ger sex storbanker motsvarande 15 miljarder kronor i böter för att ha fifflat med viktiga räntor. Det är det högsta bötesbeloppet som utfärdats för brott mot EU:s konkurrensregler.

– Vi har nått förlikning med åtta finansiella institutioner som brutit mot EU:s antitrustregler, sade Joaquín Almunia, EU:s konkurrenskommissionär på onsdagen.

De finansiella institutionerna ska sammanlagt betala 1 712 468 000 euro till EU-kommissionen för att ha deltagit i olagliga kartellbildningar. Summan är den högsta som utfärdats för brott mot EU:s antitrustregler som förbjuder företag att missbruka sin dominerande ställning på en marknad.

Bankerna har enligt kommissionen för egen vinning har rapporterat in felaktiga indexuppgifter till olika interbankräntor som används som riktmärken för låneräntor och så kallade räntederivat.

– Jag är nog inte den ende som sedan finanskrisens början har ändrat åsikt om hur finansiella institutioner fungerar på marknaden. Många institutioner har tyvärr genomfört många felaktigheter, sade Joaquín Almunia.

Två av bankerna undslapp böter eftersom de försåg kommissionen med information om fifflet.

Utöver de sex i dag bötfällda bankerna misstänker kommissionen även Crédit Agricole och HSBC som även de väntas få böter.

Flera av storbankerna har tidigare fått böter för att de manipulerat liknande index.

EU-kommissionen lade i september fram ett lagförslag som ska skärpa övervakningen så att banker i framtiden inte ska kunna manipulera de viktiga räntesatserna.