Arbetslösheten minskar i EU

Arbetslösheten i EU har minskat gradvis sedan början av förra året. Men det går ännu inte att tala om ett trendbrott, enligt Eurostat.

Arbetslösheten minskade i EU-länderna med 0.1 procentenheter till 10.7 procent mellan december 2012 och samma månad 2013. Även arbetslösheten bland de under 25 år sjönk med 0.4 procentenheter till 23.2 procent. Det visar statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat.

– Det går inte att tala om ett trendbrott än. Vi måste vänta och se ytterligare några månader, för det är inte ovanligt att siffrorna revideras när ny data blir tillgänglig, säger Nicola Massarelli på Eurostat.

I Sverige minskade ungdomsarbetslösheten med 1.7 procentenheter till 22.6 procent. Sveriges totala arbetslöshet förblev oförändrad och låg i december förra året på 8 procent.

Den största minskningen står Irland för. Där sjönk arbetslösheten med 1.9 procentenheter till 12.1 procent.

Arbetslösheten i medlemsländerna är nu nere på samma nivå som under fjärde kvartalet 2012. Men det är fortfarande långt kvar till arbetslöshetsnivån som rådde före krisen. År 2008 var den genomsnittliga arbetslösheten under 7 procent.