Hoppa till artikelns andra spalt.

Kroatiens ekonomi EU-granskas

EU:s nyaste medlemsland bryter mot unionens regelverk och sätts under ekonomisk specialgranskning.

EU-ländernas finansministrar enades på tisdagen, på rekommendation av EU-kommissionen, att sätta Kroatien i unionens så kallade förfarande för alltför stora underskott. Anledningen är att landets budgetunderskott under de närmaste åren beräknas bli nära dubbelt så högt som EU-reglerna tillåter. I år spås även statsskulden stiga över EU-gränsen på 60 procent av bruttonationalprodukten.

– Det kommer bli nödvändigt för Kroatien att vidta beslutsamma åtgärder för att nå [målen], i syfte att återupprätta förtroendet för ekonomin och skapa förutsättningar för en hållbar återhämtning när det gäller tillväxt och nya arbetstillfällen, sade EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn på tisdagen.

Senaste i april måste Kroatien lämna i en plan till kommissionen på åtgärder för att få ned statsskulden och budgetunderskottet. Målet är att Kroatien 2016 ska komma till rätta med sina ekonomiska problem.

Kroatien är inte ensamt bland medlemsländer som hårdgranskas för att ha brutit mot EU:s regler, sammanlagt 17 länder rör det sig om.