En man på gatan i Rumäniens huvudstad Bukarest. Arkivbild.

En man på gatan i Rumäniens huvudstad Bukarest. Arkivbild.

LO måste förstå vad EU-valet handlar om

Det räcker inte att LO talar om fri rörlighet och global konkurrens – Europas invånare förtjänar social trygghet och bra arbetsvillkor. Det skriver Malin Hanson, chefredaktör Tvärdrag  och Yonna Waltersson, tf. chefredaktör Dagens Arena 

LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv har skrivit en gemensam debattartikel om att ta EU-valet på allvar. Undertecknarna vädjar till väljarna om att förstå fördelarna med det svenska medlemskapet i EU och varnar för ökad främlingsfientlighet. 

Vi tycker att argumentationen förs på ett olyckligt sätt. Faran finns att ett utspel av den här karaktären får motsatt effekt. Genom att LO och Svenskt Näringsliv sätter sina namn under samma artikel riskerar man att neutralisera EU-politiken, där väljarna inte ser att det gör skillnad vilket parti man lägger sin röst på. Sakfrågorna hamnar i skymundan för trötta floskler som andas 1990-tal.

EU framstår i artikeln som ett statiskt projekt som man kan tacka ja eller nej till – trots att vi snart har varit med i EU tjugo år. Att lyfta fram sådana perspektiv i debatten kommer inte att leda till minskad främlingsfientlighet i Europa – snarare bädda för ökad kritik av vad som av många uppfattas som ett byråkratiskt och odemokratiskt system. I värsta fall riskerar man att få ett val där etablissemang ställs mot populism. I kristider som i sig gynnar populistiska partier vore en sådan utveckling förödande. 

Valet till EU-parlamentet är viktigt. Mer än vart fjärde riksdagsbeslut påverkas av EU-beslut. I och med införandet av Lissabonfördraget har parlamentet fått ökad makt. Ett vänsterdominerat parlament kan driva på en mer progressiv utveckling. Det handlar inte om att älska EU så som det är – utan om betydelsen av att rösta i valet utifrån politisk övertygelse. 

Inför valet finns en rad sakfrågor som är möjliga att driva. Den svenska regeringen har till exempel undvikit att ändra lagen om visstidsanställningar – trots upprepade påtryckningar från EU-kommissionen och protester från fackligt håll. De otrygga anställningarna sprider sig i Sverige och alltför många unga tvingas vänta på ett sms som berättar om de har ett jobb för dagen. Den otryggheten finns det all anledning att ta strid mot, och är bara ett exempel av många som är möjliga att göra konkret politik av. 

Det är i dagsläget svårt att tala om några vänstervindar i EU. Men indikationer finns ändå på att det högerstyrda EU är på nedgång. Antalet EU-länder med socialdemokrater i regeringsställning har ökat de senaste åren. Efter riksdagsvalet i Sverige finns möjlighet att dessa länder är lika många till antalet – eller fler – som dem med högerpartier i regeringsställning. Det ändrar konstellationen i ministerrådet till fördel för vänstern. 

LO har all anledning att driva en diskussion om de politiska skiljelinjerna. Det gäller i viktiga frågor som rör arbetsmarknaden, men också välfärd, utbildning, migration och miljö. Det räcker inte att tala om fri rörlighet och global konkurrens – Europas invånare förtjänar social trygghet och bra arbetsvillkor. Ta chansen!

 

Malin Hanson

Chefredaktör Tvärdrag

Yonna Waltersson

Tf. chefredaktör Dagens Arena