Minskade utsläpp från lätta lastbilar

Nya lätta lastbilar som säljs inom EU måste minska sina utsläpp med 28 procent. Det slår Europaparlamentet fast.

De nya reglerna börjar gälla 2020 och innebär att dagens gräns på 203 gram koldioxid per kilometer sänks till 147 gram. EU-parlamentarikerna gav på tisdagen sin välsignelse till texten, efter en överenskommelse med ministerrådet.

-– Jag är glad att vi inte har böjt oss för de påtryckningar som försökt få oss att ändra målet. Eftersom lätta nyttofordon används längre än personbilar, var det viktigt för oss att hålla kvar målet vi satte upp, sade Holger Krahmer, den tyske liberale ledamoten som ansvarat för frågan.

Lagen antogs med 552 ja-röster mot 110 nej-röster och 12 nedlagda röster.