Brittiskt inkomstkrav för utlänningar kan vara olagligt

EU-kommissionen menar att brittiska krav på minimiinkomst för att få tillgång till landets välfärdssystem kan strida mot EU-regler.

I onsdags presenterade den brittiska regeringen ett lagförslag som kräver att EU-medborgare som vill bo i Storbritannien måste visa att de tjänar minst motsvarande 1 600 kronor i veckan för att få tillgång till landets välfärdssystem.

Men EU-kommissionen menar att förslaget kan byta mot EU:s regler som säger att medborgare från andra medlemsländer inte får behandlas annorlunda än de egna medborgarna och att arbetare inte får definieras utifrån inkomstnivåer.

– I EU-domstolens rättspraxis klargörs det att deltidsarbetare, praktikanter och au pairer kan klassificeras som "arbetare", förutsatt att deras verksamhet har ett ekonomiskt värde och är uppriktigt och effektivt. Denna rättspraxis klargör att en definition av en arbetstagare i enlighet med det belopp som han eller hon tjänar inte är förenlig med EU-rätten, sade en talesperson för kommissionen, rapporterar The Telegraph