Annons

Trots nedslående opinionsundersökningar tror EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) på höjt valdeltagande i EU-valet.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-ministern: 50-procentigt valdeltagande möjligt

EU-minister Birgitta Ohlsson har inte gett upp målet om ett höjt valdeltagande – trots svalt EU-intresse från väljarna.

Europaportalen har tidigare i veckan berättat att bara var femte väljare har bestämt sig för att rösta i EU-valet i maj. Ytterligare 30 procent ska troligen rösta. Var tredje svensk känner inte till valet och mer än hälften kan inte nämna en fråga som de tycker är viktig i EU-valet. Det visar en opinionsundersökning som Sifo gjort åt Europaportalen.

Sammanlagt hälften av väljarna säger att de absolut säkert eller troligen ska rösta i EU-valet. Men det finns en stor osäkerhet hur många av väljarna som sagt att de troligen ska rösta också verkligen röstar. Enligt Sifo talar erfarenheten om att valdeltagande i det här fallet sannolikt kokar ner till runt 40 procent. Birgitta Ohlsson, EU-minister, tror dock starkt på ett valdeltagande på 50 procent som en realistisk målsättning.

– Det står jag fast vid. Jag tror absolut att det är möjligt, säger Birgitta Ohlsson och framhåller att regeringen satsat 60 miljoner kronor för att höja valdeltagandet.

Hon konstaterar att väljarnas låga intresse för EU-valet beror på just att Europafrågor allt för sällan diskuteras och debatteras.

– Debatten i Sverige tenderar att komma igång två till tre månader innan själva valdagen när vi borde debattera EU-frågor varje dag. Över hälften av besluten i Sveriges kommuner kopplas till EU-nivå, påpekar Birgitta Ohlsson.

Dina hjärtefrågor är ju bland annat mänskliga rättigheter och hbtq-frågor som EU inte har särskilt stort inflytande över. Riskerar inte det att grumla bilden av vad EU faktiskt gör?

– Jag tror inte att man ska underskatta värderingsfrågorna för det är de som tänder många unga som tänker att “nu måste jag agera istället för att sitta hemma och klaga”. Det är viktigt för har man inte velat förändra världen i en god riktning som ung lär man ju inte göra det som äldre heller, säger Birgitta Ohlsson.