Finansminister Anders Borg (M) får bara stöd av Nederländerna och Storbritannien i motståndet mot hur kommissionen sköter EU:s räkenskaper.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt svenskt nej till ansvarsfrihet för kommissionen

Sverige vägrar för tredje året i rad att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för budgeten.

Finansminister Anders Borg (M) kommer på tisdagen tillsammans med sin nederländske och brittiske kollega att rösta nej till att ge kommissionen ansvarsfrihet för EU-budgeten för 2012.

– Vi kommer rösta nej till ansvarsfrihet givet att vi ser att felen har ökat, sade Anders Borg på väg in för att träffa EU-ländernas övriga finansministrar i Bryssel på tisdagen.

2012 var tredje året i rad där antalet fel i EU:s budget ökade. Från att 2011 ha utgjort 3,9 procent av alla utgifter bestod 4,8 procent av EU-budgeten 2012 av fel. Ett fel kan vara att det saknas en underskrift eller att en offentlig upphandling inte har genomförts korrekt.

– Vi är bekymrade över att felen är stora. Mycket av felen ligger i genomförandet i medlemsstaterna men det har inte skett tillräckligt mycket framsteg och insatser för att vi ska kunna ändra vår position, sade finansministern.

Fyra femtedelar av EU-pengarna administreras av medlemsländerna och enligt EU:s revisionsrätt, som varje år granskar räkenskaperna, borde exempelvis 56 procent av felen inom sammanhållningspolitiken under 2012 ha upptäckts av de nationella myndigheterna.

Precis som förra året kommer kommissionen av allt att döma att få ansvarsfrihet trots att det är 19:e gången i rad som utbetalningar från EU:s budget fått kritik för brister och fel från EU:s egna revisorer. Och precis som de senaste två åren är det Sverige, Nederländerna och Storbritannien som vägra att ge kommissionen ansvarsfrihet.

För att medlemsländerna ska kunna neka kommissionen ansvarsfrihet krävs att minst hälften av dem röstar för det och att de kan få ihop sammanlagt 260 av totalt 352 röster i ministerrådet. Sverige, Nederländerna och Storbritannien har tillsammans 52 röster.

Felen i budgeten finns inom alla EU:s områden men är vanligast inom landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa. Inom EU:s administration var andelen fel noll procent. Enligt EU-revisionens riktlinjer ligger acceptansgränsen för andelen budgetfel vid två procent.

I maj röstar EU-parlamentet huruvida man ska ge kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret 2012. Vanligtvis brukar parlamentet ge grön ljus men bifogar en lista på saker som kan göras bättre.

Bara en gång, 1999, har Europaparlamentet nekat ansvarsfrihet för kommissionen. Men då hann hela kommissionen under ledning av Jacques Santer avgå till följd av anklagelser om maktmissbruk och korruption och innan processen med den uteblivna ansvarsfriheten kunde gå vidare.