Tidigare röstade man i utskotten bara genom handuppräckning. Arkivbild.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ökad öppenhet när EU-parlamentet röstar

Fler omröstningar i EU-parlamentet ska registreras så att medborgarna kan se hur deras representanter röstar. 

I veckan röstade EU-parlamentet med en överväldigande majoritet för att göra det lättare att i efterhand se hur EU-parlamentarikerna röstat.

– Det är ett viktigt steg framåt för öppenhet och debatt i EU:s lagstiftningsprocess. Tack vare införandet av systematisk [registrering av rösterna] i utskotten kommer vi att kunna ge medborgarna en mycket mer fullständig bild av vad som händer i Europaparlamentet under nästa mandatperiod, sade Doru Frantescu från organisationen VoteWatch som sammanställer alla registrerade omröstningar i EU-parlamentet och ministerrådet.

De nya reglerna säger att alla slutomröstningar om lagstiftande frågor i något av EU-parlamentets 20 utskott ska registreras. Hittills har omröstningarna bara skett via handuppräckning vilket gjort det hart när omöjligt att veta vem som röstat vad. Bara om minst en fjärdedel av ledamöterna så begärt har omröstningen registrerats.

I framtiden kommer även icke lagstiftande slutomröstningar i plenum att registreras.

Registreringen gäller dock inte tilläggsförslag, men som tidigare kan EU-parlamentarikerna begära att även dessa ska noteras.

Det nya regelverket inför även alternativet ”ursäktad frånvaro” i protokollen för de EU-parlamentariker som har en godtagbar anledning att inte närvara vi omröstningarna. Tidigare har det enda alternativet varit ”frånvarande”.

Alla närvarande svenska EU-parlamentariker röstade för förslaget som sammanlagt stöddes av 617 ledamöter, 23 röstade mot och 12 avstod.

Ett liknande förslag lades fram för två år sedan, men förkastades då i det ansvariga utskottet.

De nya reglerna träder i kraft redan vid nästa session i EU-parlamentet i Strasbourg 10 mars.