Schweiz stoppar avtal med Kroatien om arbetskraftsinvandring.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Schweiz stoppar kroater – EU skärper tonen

Schweiz vägrar skriva under ett avtal som ger kroater rätt till den schweiziska arbetsmarknaden.

Schweiz och Kroatien enades om avtalet i somras, efter att Kroatien blivit EU:s 28 medlem. Nu säger den schweiziska regeringen att den inte kan skriva under avtalet som det ser ut i dag, på grund av folkomröstningen den 9 februari som återinför kvoter för EU-invandrare.

Philipp Schwander, talesperson för Schweiz regering, sade på söndagen enligt Reuters att Schweiz försöker hitta ett sätt att respektera resultatet av folkomröstningen utan att diskriminera kroatiska arbetare.

Som ett direkt svar meddelade EU-kommissionen på söndagen att man fryser förhandlingar om schweiziskt medverkande i EU:s forskningsprogram Horizon 2020, som fördelar över 700 miljarder kronor för perioden 2014 till 2020, och studentutbytesprogrammet Erasmus+ som har en budget på knappt 130 miljarder kronor för samma period.

EU har redan stoppat förhandlingarna med Schweiz om ett närmare samarbete för elhandel.

Det var för en dryg vecka sedan som schweizarna, med en knapp marginal, röstade för att återinföra kvoter för EU-invandrare – i strid med gällande avtal med EU.

Sedan 2007 har EU-medborgare kunnat söka jobb i Schweiz och schweizare i EU. I och med folkomröstningen kan detta förändras.

Trots en stark ekonomi och låg arbetslöshet har invandring seglat upp som viktig valfråga i Schweiz. Omkring en fjärdedel av befolkningen är utrikes födda – de flesta från grannländerna Tyskland, Italien och Frankrike.

Både den schweiziska regeringen och näringslivet har argumenterat för att den fria rörligheten i själva verket är motorn i Schweiz ekonomi.