Hoppa till artikelns andra spalt.

Stigande valdeltagande inför EU-valet

Andelen svenskar som säkert ska rösta i EU-valet har ökat. Det visar en opinionsundersökning som Sifo gjort åt Europaportalen.

Nästan var fjärde väljare uppger att de absolut säkert ska rösta i EU-valet 25 maj. Det är en statistiskt säkerställd uppgång jämfört med tidigare mätning. Ytterligare närmare var tredje väljare uppger att de troligen ska rösta. Det visar en opinionsundersökning som Sifo gjort åt Europaportalen.

Samtidigt påpekar Sifo att det finns en osäkerhet med gruppen personer som svarat att de troligen ska rösta. I den gruppen uppger ofta fler att de avser rösta än som faktiskt gör det.

Sammantaget har andelen som troligen eller absolut ska rösta ökat från 50 till 53 procent vilket enligt Sifo beror på ökad uppmärksamhet i media.

 – Jag skulle säga att intresset för EU-valet har ökat något jämfört med tidigare mätning men det ska det ju också göra ju närmare valet vi kommer.  Valrörelsen för Europaparlamentsvalet är extremt kort. Kan partierna skapa konflikter sista veckan före valet då mobiliseras väljarna i frågor som de tycker är värda att rösta på, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

Dagens undersökning visar på flera tydliga förändringar i opinionen. Dels har gruppen väljare som absolut ska rösta vuxit från 18 till 24 procent, dels har gruppen som som bestämt angett att de inte ska rösta minskat från 20 till 15 procent.

När undersökningen kopplas mot de tillfrågades sympatier för riksdagspartier har det också hänt intressanta förändringar. Röstbenägenheten bland Sverigedemokrater har ökat markant. Det tidigare ointresset har på en månad förbytts till ett intresse för EU-valet. Samma starka trend finns också hos hos Vänsterpartiets sympatisörer.

Annons

Även bland moderater har viljan att gå och rösta ökat och ligger över genomsnittet i undersökningen.

För socialdemokraterna är bilden mer splittrad. Samtidigt som andelen sympatisörer som absolut ska rösta har ökat tydligt till 25 procent så har gruppen troligen rösta minskat ännu mer. Det ger ett resultat där i bäst fall hälften av socialdemokraternas sympatisörer kommer att rösta - en nedgång med fem procentenheter från tidigare mätning.

– Jämför man är det lite högre röstbenägenhet för moderater än socialdemokrater. Men det är inte oväntat eftersom en hel del av arbetarväljarna inte brukar rösta , säger Toivo Sjörén.