En majoritet av partiernas toppföreträdare är okända för svenska folket.

En majoritet av partiernas toppföreträdare är okända för svenska folket.

Bild: Europaportalen

Svenska väljare känner inte igen partiernas toppkandidater

Folkpartiets Marit Paulsen är den som väljarna mest känner igen och som de har störst förtroende för bland de svenska toppkandidaterna i EU-valet. En majoritet av partiernas toppföreträdare är okända för svenska folket.  Det framgår av en pinfärsk opinionsundersökning som Sifo gjort åt Europaportalen.

I undersökningen visades bilder på partiernas toppkandidater som de tillfrågade fick sätta namn på. Vid sidan om Marit Paulsen (FP) är det bara Lars Adaktusson (KD) som är känd av en majoritet av svenskarna. Politiska veteraner som Marita Ulvskog (S) och Gunnar Hökmark (M) blev mindre igenkända. Det kan dock inte jämföras med övriga sju partiers förstanamn som bara några få procent kände igen.  

– Har partierna en känd person är det lättare att få genomslag än om de har en okänd, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

Han får medhåll av valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson som menar att det är viktigare att vara känd i ett EU-val än i riksdagsvalet.

– Eftersom Sverige är en valkrets och det är kandidatval snarare än partival och där personkryss spelar roll för den som blir vald är det väldigt viktigt att vara känd. I Europaparlamentsvalet finns det verkligen möjlighet att med duktiga och kända kandidater knipa fler röster, säger Henrik Ekengren Oscarsson statsvetare och valforskare vid Göteborgs Universitet till Europaportalen.

Även om partier med kända kandidater har en fördel behöver det inte vara avgörande för valutgången. Det har visat sig i tidigare EU-val.

– Hur det påverkar valutgången beror på vad personen säger och hur denne kommer ut. Junilistans och Piratpartiets kandidater var inte så kända för den stora allmänheten när partierna slog igenom men de tillförde en politisk dimension och en konflikt som gynnade dem, säger Toivo Sjörén. Han betonar att det är särskilt viktigt för partierna och deras kandidater att sticka ut under de sista veckorna inför valdagen.

När Sifo bad svenska folket att koppla kandidaterna till rätt parti var det bara de mest kända ansiktena som fick flest personer att gissa rätt. Marita Ulvskog är starkast hopkopplad med sitt parti följd av Marit Paulsen och Lars Adaktusson på delad plats med Gunnar Hökmark.

–  Det är intressant att Lars Adaktusson på så kort tid byggt upp associationen att han är kristdemokrat att väljarna har lika bra koll på honom som Marit Paulsen och Gunnar Hökmark. Men Adaktusson är helt oprövad i politisk sammanhang och vi vet ganska lite om vilken typ av kristdemokrat han är och vad han tänker nischa sig på, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

För övriga sju toppkandidater var det vanligast att de tillfrågade inte kunde koppla ihop dem med rätt parti. I samtliga fall antogs de flesta representera ett annat parti. Närmare två av tio väljare trodde att Malin Björk (V) var miljöpartist. Drygt var tionde pekade ut Kent Johansson (C) som socialdemokrat. Samma S-beteckning sattes på Kristina Winberg (SD) medan Isabella Lövin (MP) antogs vara moderat, något som även Jörgen Appelgren (JL) fick erfara. Piratpartisten Christian Engström pekades ut som centerpartist.

– Svenska väljare är notoriskt dåliga när det gäller kandidatkännedom även relativt höga företrädare för de politiska partierna är inte allmänt kända figurer och det visar sig tydligt i denna mätningen också, säger  Henrik Ekengren Oscarsson.

På frågan om vem som bäst kan företräda Sverige i EU slår kändisskapet igenom. Var fjärde svensk anser Marit Paulsen vara bäst lämpad att företräda Sverige följt av två av tio som helst ser Lars Adaktusson och Marit Ulvskog i den rollen.