EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Storbritanniens premiärminister David Cameron diskuterar. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Camerons sju krav till Bryssel

Storbritanniens premiärminister David Cameron tillkännager sina krav för att han ska stödja ett fortsatt brittiskt EU-medlemskap.

För drygt ett år sedan utlovade David Cameron en folkomröstning om huruvida Storbritannien ska vara kvar i EU. Omröstningen ska föregås av en omförhandling av det brittiska medlemskapet. Men fram till nu har Cameron inte preciserat vad exakt det är han vill ändra på.

”Trots att det inte vore en så smart förhandlingstaktik att lägga Storbritanniens alla kort på bordet från början vet jag att folk vill ha fler detaljer om de specifika förändringar vi vill se”, skrev David Cameron i The Sunday Telegraph i lördags.

Vissa av de sju övergripande kraven kräver fördragsändring, andra inte. Några av kraven är ytterst konkreta medan andra är mer luddiga.

Cameron vill bland annat slopa den inledande meningen i EU-fördraget som slår fast att EU ska bli ”en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken”, något som ofta tolkas som en federalistisk tanke.

Han vill även att nationella parlamentet ska få mer att säga till om genom att kunna blockera oönskade EU-lagar. Cameron kräver även undantag från EU-regler när det gäller migrantarbetare och andra rättsliga frågor. Landets polis och rättssystem ska inte hindras av ”onödig inblandning från de europeiska institutionerna”, skriver han.

Om kraven uppfylls efter de förhandlingar som väntar med övriga medlemsländer och EU-institutionerna kommer Cameron ”att kampanja för att Storbritannien blir kvar i ett reformerat EU”.

David Cameron menar att han inte är ensam ledare i om att vilja reformera EU.

”Ingen har argumenterat hårdare än [Tysklands] Angela Merkel att Europeiska unionen behöver reformeras om den ska kunna konkurrera i dagens värld”, skriver han.

Men Angela Merkel har hittills inte sagt något mer än att hon vill att Storbritannien är kvar i EU.

I Nederländerna pågår dock en liknande diskussion som den i Storbritannien där regeringen tagit fram en lista med 54 punkter med politikområden som bör föras tillbaka från EU till medlemsländerna.

En förutsättning för att omförhandlingarna och folkomröstningen hålls är att David Camerons konservativa Tories vinner nästa parlamentsval 2015. Varken socialdemokratiska Labour eller Liberaldemokraterna vill ha en EU-omröstning.