KDU vill kunna utvisa EU-medborgare

Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU, vill göra det lättare att utvisa EU-medborgare som begår brott.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver förbundsordförande Sara Skyttedal att de generellt vill värna den fria rörligheten inom EU, men anser att kostnaden för EU-medborgares brottslighet i Sverige är för hög.

Det är dags att Sverige verkar för en förändring av direktivet om unionsmedborgares fria rörlighet.” skriver hon.

Skyttedal pekar särskilt ut rumäner som ansvariga för en ökning i antal fickstölder i Stockholm.

EU-länder bör kunna utvisa EU-medborgare som begår mindre brott och kunna neka människor inträde om det finns starka skäl att tro att personen försöker komma in i landet för att begå brott, menar Sara Skyttedal.