Bara fyra av tio danskar vill se en sexköpslag i Danmark.

Bara fyra av tio danskar vill se en sexköpslag i Danmark.

Danskar: Sexköpslag minskar inte prostitutionen

En majoritet av danskarna vill inte förbjuda sexköp, då de inte tror att det skulle minska prostitutionen.

EU-parlamentet röstade i februari för ett betänkande som rekommenderar EU-länderna att välja den svenska sexköpsmodellen där köparen är den som bestraffas.

Men drygt 62 procent av danskarna vill inte att prostitution förbjuds i Danmark. Det visar en färsk opinionsundersökning som tidningen Jyllands-Posten gjort i samarbete med opinionsinstitutet Wilke. Sju av tio av de svarande menar också att ett förbud inte skulle minska försäljningen av sex. Fyra av tio välkomnar dock en sexköpslag, enligt undersökningen.

Christian Groes-Green, adjunkt vid Roskilde universitet  och som forskar om människohandel, håller med om att en sexköpslag är kontraproduktiv och menar att ett förbud leder till att prostitutionen fortgår bakom stängda dörrar. Därmed blir sexförsäljningen mer svårupptäckt samtidigt som riskerna ökar för de prostituerade, enligt Groes-Green som tar Sverige som exempel.

– En stor del av handeln har gått under jord så man vet faktiskt inte med säkerhet vilken effekt det [den svenska sexköpslagen] har haft, säger Christian Groes-Green till Jyllandsposten.

Mai Mercado som ansvarar för sociala frågor i oppositionspartiet Det Konservative Folkeparti, ser hellre att de prostituerade får rätt till a-kassa och rätt att ansluta sig till fackförbund

– Vi är glada över att de flesta människor i befolkningen verkar vara överens med oss, att ett förbud långt i från kommer att gynna dem som är inblandade, nämligen de prostituerade själva, säger Mai Mercado,

Den danska vänster-mittenregeringen har tidigare meddelat att ett sexköpsförbud inte är aktuellt i närtid. De danska Socialdemokraterna och Socialistiskt Folkeparti  arbetar dock för att  förbjuda prostitution i Danmark.