EU drar Ryssland inför WTO-domstol

Ryskt förbud mot grisar och fläsk från Europa strider mot Världshandelsorganisationens regler, anser EU-kommissionen.

I januari stängde Ryssland sin marknad för grisar, fläsk och vissa grisprodukter från EU. Runt en fjärdedel av EU-ländernas export av dessa varor går till Ryssland vilket i fjol uppgick till motsvarande 12,5 miljarder kronor.

Ryssland motiverade beslutet med att fyra fall av afrikansk svinpest, ASF, hittats i vildsvin vid de litauiska och polska gränserna mot Vitryssland.

Kommissionen menar att förhandlingarna mellan Bryssel och Moskva gått i stå och väljer därför att dra Ryssland inför Världshandelsorganisationen WTO:s domstol.

– Trots intensiva förhandlingar fortsätter våra ryska partner att förkasta vårt förslag om att tillåta all svinexport förutom från det drabbade området. Kommissionen har infört en rad kontrollåtgärder för att stoppa ASF-viruset, som högst troligen kommer från Ryssland självt, vilket överensstämmer med WTO:s principer. Ryssland fortsätter dock att tillämpa ett generellt förbud mot EU:s grisexport. Detta oproportionerliga förbud har en stor ekonomisk inverkan på vår europeiska grisnäring och kan inte stå oemotsagda, sade EU:s hälsokommissionär Tonio Borg i ett uttalande.