Annons

De tre största EU-institutionernas ledare: Martin Schulz, José Manuel Barroso och Herman Van Rompuy. Arkivbild.

De tre största EU-institutionernas ledare: Martin Schulz, José Manuel Barroso och Herman Van Rompuy. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

EU kritiseras av antikorruptionsorganisation för ”blinda fläckar”

Transparency International har för första gången granskat samtliga EU-institutionerna utifrån risk för korruption.

På torsdagen publicerade antikorruptionsorganisationen Transparency International den 250 sidor långa genomgången av EU-institutionernas regler för att garantera öppenhet och ansvarsfrihet, samt hur de praktiskt hanterar frågorna.

– EU-institutionerna har gjort mycket för att rensa upp på hemmaplan de senaste åren men en stark grund undermineras av komplexa regler, eftergivenhet och brist på uppföljning, säger Carl Dolan, chef för organisationens EU-enhet, i ett uttalande.

Undersökningen konstaterar att öppenheten i EU-institutionerna generellt sett är god men att det finns ”blinda fläckar”. Särskilt problematiska är, enligt organisationen, triloger – direkta förhandlingar om lagstiftning mellan representanter från EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet. Allt fler av de avgörande besluten fattas i dag i triloger, helt utan insyn.

Organisationen uppmanar också EU-institutionerna att göra lobbyistregistret obligatoriskt samt uppmanar EU-parlamentariker att redovisa vilka organisationer och företag de har möten med, att de ska lämna ett ”lagstiftande fotspår”.

Granskningen av EU-institutionerna inleddes i somras. Nyligen kritiserade organisationen EU-parlamentet som, som enda EU-institution, vägrade låta sig intervjuas för undersökningen trots att institutionen kallar sig den mest öppna i EU.

I rapporten konstateras att institutionernas interna regelverk för att minska förhindra intressekonflikter och jäv fungerar bra för vanliga tjänstemän men brister ju högre upp i hierarkin man kommer, särskilt vad gäller EU-parlamentariker och kommissionärer.

“Inga bevis kunde hittas av någon övergripande och systematisk kontroll av de här personernas deklarerade tillgångar” konstaterar Transparancy International i rapporten.

Fler personer är utanför sådan kontroll, bland annat de personer som sitter i kommissionens så kallade expertgrupper. De kan genom sina expertutlåtanden ha stort inflytande över EU-lagstiftningen men deras eventuella intressekonflikter undersöks inte.

EU-parlamentet får också kritik för att man inte offentliggör de individuella traktamenten och förmåner som EU-parlamentarikerna får utöver sin lön.