EU-parlamentet vägrar granskas

Som enda EU-institution går EU-parlamentet inte med på att granskas av antikorruptionsorganisationen Transparency International.

I somras inledde Transparency International, TI, – mest känd för att publicera ett årligt korruptionsindex för världens länder, en granskning av öppenhet och ansvarsskyldighet i tio EU-institutioner.

Alla institutioner tackade ja till TI:s förfrågan om att få intervjua dem som ser till att de interna regelverken följs förutom EU-parlamentet, den institution som anser sig vara EU:s öppnaste.

TI:s förfrågan, skickad 11 juli 2013 till EU-parlamentets mäktige generalsekreterare Klaus Welle möttes av fördröjningar, undanflykter och tystnad, skriver Carl Dolan, direktör på organisationens EU-enhet, på dess hemsida.

Det slutliga svaret från EU-parlamentets talman Martin Schulz kom den 11 februari i år, på dagen sju månader senare och var ett tydligt nej.

Carl Dolan beklagar beslutet och hoppas att det nya EU-parlamentet efter Europavalet tar ett annat beslut.

Transparency Internationals granskning av de tio EU-institutionerna väntas i slutet av april.