Hoppa till artikelns andra spalt.

Centern försöker väcka död eurofråga

I en suggestiv valfilm från Centerpartiet antyds att Sverige kan tvingas in i eurosamarbetet.

I en av Centerpartiets reklamfilmer inför EU-valet gör kostymklädda personer i dunkel belysning upp om något i hemlighet.

”Det talas inte högt om det men Sverige fick bara ett tidsbegränsat undantag för att få behålla kronan. Det finns partier som vill att Sverige ska införa euron men de talar inte så högt om det. Inte nu. En röst på Centerpartiet i EU-valet är en tydlig borgerlig röst för ett fortsatt nej till euron”, säger berättarrösten.

Filmen kan tolkas som att Sverige snart tvingas in i valutasamarbetet.

Sverige har till skillnad från Danmark och Storbritannien inget formellt undantag från att gå med i valutasamarbetet. Formellt sett måste Sverige gå med när alla krav, de så kallade konvergenskriterierna, är uppfyllda.

– Det är tidsbegränsat i den mening att det förnyas varje gång det utvärderas om vi uppfyller kriterierna, säger Martin Ådahl, chefsekonom på Centerpartiet, och syftar på den procedur där man åtminstone vartannat år granskar om något medlemsland uppfyllt kraven.

Men Sverige har medvetet inte uppfyllt ett av kraven – det om en stabil växelkurs – genom att inte delta i den frivilliga växelkursmekanismen ERM2. Beslutet är alltså helt politiskt och det är bara en riksdagsmajoritet som kan ta det.

I och med folkomröstning om euron 2003 gav svenska folket ett tydligt nej till att gå med. Det har i praktiken accepterats av övriga EU-länder och EU-kommissionen som ett politiskt undantag. Finansdepartementet bekräftar för Europaportalen att det inte finns något tidsbegränsat undantag för Sverige.

Partierna i riksdagen har lovat att Sverige inte kommer gå med i valutasamarbetet innan en ny folkomröstning kommer med ett motsatt besked. I en opinionsundersökning från i fjol var det bara nio procent som uppgav att de ville gå med i euron.

– Alla har fattat att rent politiskt så är det en helt annan sak, så i realiteten finns det ingenting som tvingar oss in i euron, säger Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Gör inte er reklamfilm att väljare riskerar att tro att det är valet till EU-parlamentet som avgör huruvida Sverige ska gå med i euron eller inte?

– Om de gör det så beror det på att det vi inte haft någon riktig eurodebatt i den här valrörelsen där vi kunnat reda ut begreppen, säger Martin Ådahl.

Bland de partier som ”vill att Sverige ska införa euron” och inte ”talar så högt om det” pekar Ådahl bland annat ut Socialdemokraterna.

– Det har de givetvis gömt undan. Det finns ju ingenting om euron i deras kampanjmaterial eftersom det är lite pinsamt för dem, säger han och syftar på Socialdemokraternas valplattform.

Men Socialdemokraterna menar att deras inställning är tydlig.

– Socialdemokraterna respekterar folkomröstningsbeslutet och något svenskt medlemskap i EMU är inte aktuellt. Skulle frågan om Sverige ska införa euron bli aktuell igen, någon gång i framtiden, ska beslutet föregås av en folkomröstning, säger deras toppkandidat Marita Ulvskog i en skriftlig kommentar.

Frågan om huruvida Sverige ska gå med i euron beslutas alltså inte på något sätt av EU-parlamentet eller av de parlamentariker som skickas dit efter EU-valet.

Men Martin Ådahl tycker ändå att det är en viktig fråga att ta upp i EU-valdebatten. Han anser att de svenska parlamentarikernas inställning till euron påverkar hur de agerar.

– Det är väl självklart att det har betydelse, om den som sitter på ett svenskt mandat anser att mitt land en dag ska bli del av valutaunionen, för alla de nya beslut om euron som fattas i EU-parlamentet, säger Martin Ådahl.

Av de 19 socialdemokratiska EU-kandidaterna som svarade på SVT:s fråga om huruvida euron bör införas i Sverige svarade ingen att det vore en bra idé.

Bland de 29 centerpartisterna svarar två att det vore en ganska bra eller mycket bra idé att införa euron. Dessa står dock först på plats 9 respektive 36.

I förra veckan läckte Centerpartiets hemliga valstrategi ut där man fokuserade på att plocka euroskeptiska väljare från framför allt Socialdemokraterna, rapporterar SvD.

I opinionsundersökningarna inför EU-valet i nästa vecka balanserar Centerpartiet runt fyraprocentsspärren för att ta sig in i parlamentet.