Hoppa till artikelns andra spalt.

Danskt ja till EU:s patentdomstol

Danmark röstade på söndagen ja till en dansk anslutning till EU:s kommande patentdomstol.

Närmare 34 procent av danskarna röstade för, 20 procent mot och resten avstod från att rösta, rapporterar nyhetssajten EurActiv.

Danmarks socialdemokratiska regering fick inget stöd för en anslutning till EU:s patentdomstol, vilket föranledde folkomröstningen som hölls samtidigt som EU-valet. Danska biotechföretaget Novozymes som lämnar in flest patentansökningar i sin bransch i Danmark jublar över anslutningen.

– Att kunna skydda vår immateriella egendom är helt avgörande för oss och gör det lättare att ansöka om och skydda patent vid behov, säger Thomas Stenfeldt Batchelor, företagets vice styrelseordförande till EurActiv.

2012 beslutade EU-länderna efter trettio års förhandlingar att skapa ett enhetligt EU-patent. Avtalet om en ny europeisk patentdomstol har skrivits under av 25 EU-länder, däribland Sverige. Domstolen ska kunna behandla patentansökningar för flera länder, och hantera tvister i patentfrågor, och medför också att företag inte behöver söka separata patent i olika länder.