Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen vill kartlägga havsbottnar

EU ska kartlägga unionens havsbottnar för att skapa en mer hållbar havs-  och sjöfartssektor, enligt ett nytt förslag från EU-kommissionen.

Förslaget presenterades på torsdagen och gäller satsningar på havsforskning för att skapa “hållbar tillväxt” i den “blå ekonomin” som havs- och sjöfartssektorn kallas. Kommissionens huvudbudskap var att EU bör kartlägga unionens samtliga havsbottnar till 2020, inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Först ut blir Medelhavets botten, följt av Nordhavet, Östersjön och Svarta havet.

– Kartläggningen gör det möjligt för företag och myndigheter att inhämta information för att bättre kunna planera för olika åtgärder och investeringar. Det handlar om besparingar i storleksordningen en miljard euro per år i EU, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske.

Kartläggningen ska bland annat underlätta identifieringen av olja- och gasfyndigheter och vara till hjälp för forskare som i havens djup letar efter oupptäckta substanser som kan användas för att ta fram ny antibiotika. Kommissionen föreslår även en digital plattform där den senaste havs- och sjöforskningen presenteras.