Hoppa till artikelns andra spalt.

Missnöjespartier kan få nästan var tredje plats i EU-parlamentet

Om folkopinionen i Europa står sig kan nästa EU-parlament komma att bestå till närmare 30 procent av EU-kritiska partier.

I dag består EU-parlamentet till drygt 20 procent av EU-kritiska partier enligt den brittiska frihandels- och reformtankesmedjan Open Europes definition.

Annons

De har delat in EU-kritiska partier, både till höger och vänster, i sex grupper och kallar dem ”missnöjesblocket”. De menar att dessa kan få 218 av de 751 mandatet i EU-parlamentet efter valet 25 maj beräknat på den senaste sammanställningen av folkopinionen i medlemsländerna. Detta skulle i sådana fall innebära en ökning med 54 mandat eller 33 procent fler platser jämfört med i dag.

– Effekten av en potentiell anti-EU-våg bör inte överdrivas men ett mer polariserat kommissionskramande Europaparlament skulle komplicera det politiska landskapet i Europa ytterligare, sade Pawel Swidlicki, analytiker på Open Europe i en kommentar.

Han menar att de övriga, EU-positiva, partierna skulle lägga sig närmare EU-kommissionen, som har i uppdrag att verka för mer samarbete på EU-nivå, för att kunna utmanövrera ”missnöjesblocket”.