Hoppa till artikelns andra spalt.

Sifo: Svenskar än mer villiga att EU-rösta

Andelen svenskar som säger att de ska rösta eller redan har röstat fortsätter att öka.

Enligt den senaste undersökningen som Sifo gjort på uppdrag av Europaportalen kommer 54 procent av befolkningen att rösta i EU-valet på söndag. Det är en ökning från förra veckans mätning med två procentenheter. Om det slår in blir valdeltagandet det högsta i Sveriges EU-valshistoria.

Bland kvinnor och män är benägenheten att rösta ungefär lika stor. Röstbenägenheten ökar med åldern, lägst är den bland unga män.

Sorterat efter vilka partier man sympatiserar med ligger vänsterpartister och folkpartister i topp där nästan tre av fyra uppger att de redan röstat eller helt säkert kommer att rösta. Precis som i förra undersökningen är Moderaternas anhängare minst angelägna att ta sig till röstlokalerna – knappt hälften. Även Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas sympatisörer uppger i mindre utsträckning är i genomsnitt att de kommer rösta.

Skillnaden mellan olika yrkesgrupper år också tydlig. Av arbetarna uppger 47 procent att de ska rösta jämfört med tjänstemännens 60 procent.

Annons

Av dem som uppger att de troligen kommer rösta räknar Sifo att högst ett par procentenheter faktiskt kommer att göra det när valet ligger så pass nära i tiden.

Fram till i tisdags hade över 600 000 svenskar förtidsröstat vilket är en ökning med närmare 120 000 röster eller 23 procent jämfört med samma tid vid förra EU-valet uppger valmyndigheten. Vid förra EU-valet 2009 var valdeltagandet 45,5 procent.