Annons

De borgerliga partierna är splittrade i klimatfrågan och det förklarar förmodligen varför så många miljöorganisationer konstaterat att Sverige tappat tätpositionen, skriver Marita Ulvskog (S).

De borgerliga partierna är splittrade i klimatfrågan och det förklarar förmodligen varför så många miljöorganisationer konstaterat att Sverige tappat tätpositionen, skriver Marita Ulvskog (S).

Bild: EU-parlamentet

Socialdemokraterna: EU måste ha en ambitiös klimatpolitik

Med en aktiv klimatpolitik kan vi skapa ett bättre liv för kommande generationer – och fler jobb i Europa och Sverige.  Det kräver tre bindande mål om minskade klimatutsläpp, utbyggd förnybar energi och energieffektivisering. Det skriver Marita Ulvskog, förstanamn på Socialdemokraternas vallista.

Klimatomställningen är vår tids största utmaning. Vår generation och EU måste ta sitt ansvar. Med en aktiv klimatpolitik kan vi skapa ett bättre liv för kommande generationer – och fler jobb i Europa och Sverige.

Vi vill använda EU för att få på plats en klimatpolitik som är ambitiös, långsiktig och förutsägbar. Det gör vi bäst genom tre bindande mål om minskade klimatutsläpp, utbyggd förnybar energi och energieffektivisering till 2030. EU:s nuvarande bindande mål till 2020 har skapat jobb och minskat utsläppen.

Vi vill att regeringen i europeiska rådet och Europaparlamentet ska driva på för en ambitiös europeisk klimatpolitik med följande ställningstagande för hela EU:

  • Bindande mål att till 2030 ha minskat utsläppen av växthusgaser med 50 procent i EU jämfört med 1990. Utsläppsminskningarna ska göras i EU, flexibla mekanismer ska inte få räknas in. De säkringar för att undvika koldioxidläckage som finns nu för den tunga industrin ska fortsätta även efter 2020 eller tills ett globalt handelssystem införs.
     
  • Bindande mål att till 2030 ska det förnybara utgöra 40 procent.
     
  • Bindande mål om ökad energieffektivisering till 2030. Rådet måste uppdra till EU-kommissionen att ta fram ett färdigt förslag. Vi noterar att EU-parlamentet tagit ställning för ett mål på 40 procent energieffektivisering vilket behöver tas med i bedömningen.

Det behövs ett mer ambitiösa klimatmål för EU som gäller utsläppsminskningar i EU än det som kommissionen föreslagit - annars ligger vi inte i linje mot 2050 och då blir det dyrare och svårare för perioden 2030-2050. Vi menar att länderna inte ska kunna tillgodoräkna sig inköp av utsläppsminskningar utanför EU.

Viktigt också att klargöra att det mål som EU nu sätter kommer att bli EU:s bud i den internationella klimatförhandlingarna. Utan en ambitiös politik tappar EU sin pådrivande roll i förhandlingarna!

Det tre målen kompletterar varandra. Vår politik ger långsiktighet för investerare men också flexibilitet för varje land att själv bestämma hur målet ska uppnås.

Marita Ulvskog
Förstanamn på Socialdemokraternas vallista